Re-ise Up biedt zorg op maat aan mensen met diverse culturele achtergronden

Over ons

Kernwaarden

Zorg op maat

Re-ise Up werkt met een zorg op maat benadering, wat betekent dat de zorg en ondersteuning die we bieden, wordt afgestemd op de individuele behoeften en omstandigheden van elke cliënt. De zorg op maat kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de leeftijd van de cliënt, de culturele achtergrond, specifieke uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd, en doelstellingen van de cliënt. Dit betekent dat Re-ise Up verschillende methodieken, technieken en interventies inzet om onze cliënten te ondersteunen op gebieden zoals inburgering, huisvesting, financiën, werk en sociaal netwerk. Het voordeel van een zorg-op-maatbenadering is dat het de mogelijkheid biedt om zeer gerichte en persoonlijke ondersteuning te bieden, waardoor de cliënt de best mogelijke hulp krijgt die past bij hun individuele behoeften en doelen. Dit kan bijdragen aan een effectievere en duurzamere integratie en aanpassing van cliënten in de Nederlandse samenleving.

Zelfstandigheid

Re-ise Up vindt het belangrijk dat iedereen in de samenleving zich zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk kan functioneren. Het doel is om nieuwkomers te ondersteunen om weer zelfstandig te kunnen participeren in de Nederlandse samenleving.

Visie

We dragen bij aan een inclusieve en diverse maatschappij waarin alle burgers gelijke kansen krijgen en waarin culturele diversiteit wordt gewaardeerd als een verrijking voor de gemeenschap.

Cultuur sensitief

De aanpak binnen Re-ise Up is cultuur sensitief, wat betekent dat we rekening houden met de culturele achtergrond en taal van de cliënten. We begrijpen dat een effectieve hulpverlening alleen mogelijk is als er aandacht is voor culturele verschillen en de specifieke behoeften van de doelgroep. De professionals binnen Re-ise Up hanteren een benadering die rekening houdt met de diverse culturele achtergronden, normen, waarden en tradities van de doelgroep.

Missie

Voor wie is Re-ise Up opgericht

Re-ise Up is gespecialiseerd in het bieden van zorg en ondersteuning aan individuen met diverse culturele achtergronden waar de cultuur- en taalbarrière voor moeilijkheden zorgen. Re-ise Up biedt hulp bij het integratieproces in Nederland. Waarbij een holistische benadering wordt gehanteerd en ondersteuning wordt geboden bij diverse aspecten in het leven als nieuwkomer in Nederland. De specifieke behoefte van onze cliënten staan voorop met het streven hen begeleiden om succesvol te integreren in de samenleving.

Cultuur Sensitief Coaching

Meet the coaches

Maria Garcia
Coach
Aukje Bos
Coach