Cultuur Sensitief Coaching

Re-ise
Up

biedt zorg op maat aan mensen met diverse culturele achtergronden

Cultuur Sensitief Coaching

Re-ise Up bestaat uit een team van cultuurcoaches die statushouders van verschillende afkomst begeleidt bij hun integratie in de Nederlandse samenleving. Zelf zijn wij als voormalig statushouders ervaringsdeskundigen op dit gebied geworden. Wij weten dat het niet altijd even makkelijk is om te integreren in een andere samenleving en willen dan ook een actieve bijdrage leveren in de voortgang van dit proces. Wij willen een brug slaan tussen overheidsinstanties, werkgevers en statushouders. Re-ise Up vindt het belangrijk aan te sluiten bij de leefwereld en referentiekaders van zowel statushouders als de geldende normen en waarden in de Nederlandse samenleving. In onze begeleiding staat een open houding en het winnen van vertrouwen van beide partijen centraal. Wij maken tijdens het traject de wensen, behoeften en mogelijkheden van de statushouders inzichtelijk en kunnen complexe informatie begrijpelijk voor hen vertalen en taboes doorbreken door cultureel sensitief met hen te communiceren.

Kleine stappen, grote sprongen vooruit!
Re-ise up

Het complexe simpel maken

Voor statushouders is de Nederlandse sociale context te complex. Re-ise Up biedt ondersteuning en begeleiding aan ouders en jeugdigen waarin zoveel mogelijk wordt aangesloten op hun capaciteiten, er zal in begrijpelijk taal voorlichting worden gegeven.

Daarnaast stellen we statushouders door persoonlijke begeleiding in staat om nieuwe praktische vaardigheden en sociale vaardigheden eigen te maken. Dit vergroot de sociale zelfredzaamheid.

Onze aandacht gaat uit naar het praktisch vormgeven van een sociale kaart van instanties en de zaken die geregeld moeten worden met betrekking tot inburgering, huisvesting, financiën, verzekeringen en procedures voor bijvoorbeeld gezinshereniging.

Uit ervaring weten wij dat de informatie die statushouders in het AZC van het COA en bij vestiging van gemeenten ontvangen, te veel tegelijk en te complex is. Toegankelijke informatie en uitleg over de werkwijze van Nederlandse instanties kan statushouders helpen de organisatie en regelgeving waar zij mee te maken krijgen te doorgronden.

Cultuur Sensitief Coaching

Meet the coaches

Maria Garcia
Coach
Aukje Bos
Coach